Meny Uthyrning Nu Stockholm
CLS-fix

Koppla mobil till högtalare med AUX

Steg 1


Strömkablar

1. Koppla in strömmen

Kontrollera att högtalarnas strömbrytare står i läge AV, OFF eller Noll. Koppla sedan in de medföljande strömkablarna i högtalarna samt till vägguttag. Det finns i huvudsak bara 3 olika typer. Någon av dessa kablar, se ovan, har du fått med dig. (1/4)

Steg 2


Y-kabel

2. Koppla in AUX-kabeln

Kontrollera först att högtalarnas volymknappar är helt nedskruvade till Noll eller . Koppla sedan in den medföljande Y-kabeln i din mobil samt till högtalarna. Någon av kablarna ovan passar. iPhone kan eventuellt behöva en adapterkabel. (2/4)

Steg 3


Högtalare Mobil AUX

3. Starta musiken

Slå på strömmen till högtalarna. Starta musiken på din mobil. Se till att mobilens volym är hög. Skruva sedan försiktigt upp högtalarnas volym till önskad ljudnivå. Tänds LED-lampan märkt LIMITER måste du sänka. Annars kan högtalarna gå sönder. (3/4)  

Steg 4


Trasig högtalare

4. Viktigt att känna till

Alla högtalare kan gå sönder. Var därför försiktig med ljudutrustningen. Undrar du över något? Ring din ljudfirma. Koppla inte in högtalarna på samma ström och fas som Vattenkokare, El-element eller annan enhet med hög strömförbrukning. (4/4)

 

Instruktioner

Enbart Text


1. Se till att samtliga strömbrytare på ALL elektrisk utrustning är avslagna innan ihopkoppling av ljudanläggningen påbörjas.

2. Koppla sedan in alla strömkablar till högtalarna, mixer och andra ljudkällor.

3. Koppla, med därför avsedda högtalarkablar (Y-kablar eller XLR-kablar m.fl.), ihop högtalarna med er mixer eller ljudkälla (ex. mobiltelefon, dator, Mp3-spelare, CD-spelare, m.fl.)

4. Mikrofon kopplas in där det står MIC, med den medföljande mikrofonkabeln. OBS! Mikrofonen har egen separat volymknapp på mixer eller högtalare. Mikrofonen kan även ha en AV/PÅ knapp som sitter på själva mikrofonen.

5. Kontrollera att mixerns (eller högtalarnas) volymreglar / vridpotentiometrar är helt neddragna / nedställda till Noll, MIN eller .

6. Slå på strömmen i följande turordning: Ljudkälla, sedan högtalare.

7. På högtalarnas baksida (även på separat mixer) finns Volym/Ljudkontroller för att justera ljudnivån. Skruva långsamt upp högtalarnas / mixerns volym till önskad ljudnivå.

8. Vi rekommenderar att man på högtalarna ställer in HALV volym. Det vill säga, att högtalarnas volymknapp skall peka rakt upp. Om LED-lampan märkt LIMITER tänds/lyser måste du sänka volymen. Annars riskerar högtalarna att gå sönder.

9. Innan avstängning: Dra ned volymen helt och hållet på högtalarna och mixer. Slå sedan av strömmen på samtliga högtalare. Sedan mixer och ljudkällor.