Meny Uthyrning Nu Stockholm
CLS-fix

Om GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att bl.a. företag måste behandla information om dig på ett öppet och korrekt sätt.

Varför behandlar UNS.NU dina personuppgifter?
När du hyr varor av oss behöver vi dina uppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. UNS (Uthyrning Nu Sthlm) behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar UNS.NU dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av UNS (Uthyrning Nu Sthlm). Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs för att kunna genomföra affärer samt för att uppfylla lagkrav. Dina uppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut. UNS behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När köpet är klart lagrar vi dina uppgifter endast den tid som myndigheterna kräver t.ex. lagring av bokföring. Information på Google Analytics kopplat till cookies, händelser och användare sparas i 14 månader.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter UTHYRNING NU STHLM lagrat om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss på ljudfirma@gmail.com för begäran av registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

Dessa personuppgifter behandlar UNS:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
070-7156900