Bra översiktsbild

Bilden kan förstoras på mobiltelefon.

Se även sidan koppla ljudanläggning för mer utförlig info om vad du ska göra och vad man bör tänka på. Denna sida är mobilanpassad.

Och via länksidan Övrigt: Manualer, info och PDF-filer hittar du uppgifter om ljudanläggningar, ljudutrustning samt en och annan bra översiktsbild.

Enkel förklaring över kopplingsförfarande kan också oftast fås om man kontaktar sin ljudfirma per telefon. Då har man ibland även möjlighet att kommunicera via videosamtal, vilket underlättar en hel del.