Problem med högtalare & ljudanläggning


Kontrollera först ...

en extra gång, att ljudanläggningen är ihopkopplad enligt instruktion och att alla nödvändiga volymknappar skruvats eller dragits upp till rätt nivåer.

Inget ljud alls, helt tyst!

Kontrollera först att din ljudkälla fungerar, typ mikrofon, mobiltelefon, instrument. Mikrofonen kan testas genom att den kopplas direkt in i den aktiva högtalaren. Mobilen kan testas genom ett par vanliga hörlurar. Om ljudkällan fungerar så blir nästa steg att testa ljudkabeln som är kopplad mellan t.ex. din mobil och högtalare/mixer. Byt ut den ljudkabel du använt mot en annan och se om det gör någon skillnad. Om detta inte fungerar, testa även att byta ut övriga kablar för säkerhets skull. Om du fortfarande har problem med högtalare, ring din ljudfirma.

Ljud kommer bara från ena högtalaren.

Under förutsättning att alla högtalare blivit korrekt inkopplade med kablar för ljud (och ström vid aktiva högtalare) samt att knappen PAN eller BAL, om du har ett mixerbord, pekar rakt upp, på samtliga kanaler, så gäller följande:
Starta med att byta plats på högtalarna. Om den högtalaren som från början var tyst, nu låter, så ligger problemet inte i högtalarna. Annars, ring din ljudfirma. Nästa steg blir att kontrollera kablar och ljudkälla. Om du har ett mixerbord, byt ut den ljudkabel som är inkopplad i den högtalaren som inte låter. Har du som ljudkälla en mobiltelefon eller dator, byt ut AUX-kabeln. Om problemet kvarstår kan eventuellt din ljudkällas ljudutgång vara dålig. Prova med en annan mobil eller dator. Fortfarande problem med allt? Ring då din ljudfirma.

Brus eller missljud i högtalare.

Här kan det finnas en mängd olika anledningar. Därför tar vi bara upp de vanligaste här. Till att börja med ... Ingen seriös ljudfirma hyr ut högtalare och ljudanläggning som låter illa eller brusar. På ljudfirman testas alla högtalarna innan de hyrs ut. Om fel upptäcks så går dom till reparation. Med detta sagt så kan givetvis ändå något hända med ljudutrustning under transport. Men, det är extremt sällan. Oftast rör det sig om en dålig ljudkabel som enkelt kan bytas. Ibland är själva ljudkällan (t.ex. en dator) orsaken till bruset. Detta kan lätt avgöras genom att koppla ur den och lyssna vad som händer. Inte sällan är ström- och nätaggregat, till datorer och paddor, orsaken till missljud och brus. Så fort man kopplar ur nätaggregatet och kör på batteridrift så försvinner bruset. Använder man sig av mobiltelefon, padda, dator, Mp3-spelare, Dj-controller eller annan ljudkälla, är det viktigt att man ställer in rätt volym från början. D.v.s. relativt hög volym på t.ex. sin mobiltelefon. Om du har aktiva (ampade) högtalare så ska du ALDRIG behöva vrida volymknappen, bak på högtalaren, till MAX. Vanligtvis räcker halv volym, knappen ska peka rakt upp (kl. 12). Kontrollera också att knappen LINE/MIC, på högtalaren, är inställd på LINE. Annars kan riktigt dåligt ljud uppstå. Inställningen MIC ska bara användas om man kopplar en mikrofon direkt in i högtalaren. Aktiva högtalare har nästan alltid en LIMITER inbyggd för att skydda högtalaren. Om LIMITERN aktiveras tänds en liten LED lampa, oftast röd. Detta kan resultera i dåligt ljud. Sänk då volymen omedelbart innan högtalarna går sönder. Mixerbord och högtalare med knappar som heter GAIN eller TRIM, men även HF/HIGH (diskant) och LF/LOW (bas), ska aldrig behöva vara helt uppskruvade till MAX. Om så är fallet är det oftast något fel med det ursprungliga ljudet, ljudenheten eller mikrofonteknik m.m.
Till sist ... Många gånger är orsaken till brus, brum och annat missljud, den ström man använder sig av. Alltså, den ström som kommer ur de två hålen i väggen. Det kan bero på många saker, vilka man oftast inte kan göra så mycket åt. Men man kan i alla fall prova, om det är möjligt, att koppla in sin ljudutrustning via ett annat strömuttag. Ibland hjälper det. Och kom ihåg ... VIKTIGT, koppla aldrig in en ljudanläggning via ett strömuttag som som är anslutet till en Dimmer. Det kan i värsta fall leda till att allting går sönder.

Lycka till. Vi hörs!


HYRA HÖGTALARE

☏ 070-7156900