Meny Uthyrning Nu Stockholm
CLS-fix

Expedition Express Datablad


Ansvarsfriskrivning
För innehåll i ovan PFD-fil såsom måttangivelser, prestanda och andra utfästelser, ansvarar tillverkaren och utgivaren av PDF-filen/texten. Underhållning Nu Sthlm (UNS) kan på inget sätt hållas ansvarig för eventuella avvikelser, skrivfel & andra felaktigheter i PDF-filens text. UNS är en ljudfirma i Stockholm där man kan hyra högtalare, ljus, ljudanläggning till DJ, LIVE, Karaoke, konferens, möten och fest m.m. Kontakta gärna oss om du undrar över något. UNS Ljuduthyrning, tel. 070-7156900.

English speaking

Disclaimer
For the content of the above PFD file such as dimensions, performance and other commitments, the manufacturer and publisher of the text are responsible. Entertainment Nu Sthlm cannot in any way be held responsible for any deviations, typos or other errors in the text of the PDF file. Entertainment Nu Sthlm, a rental company for sound and light equipment in Sweden, specifically Stockholm and the surrounding area.