Meny Uthyrning Nu Stockholm
CLS-fix

Subwoofer Mackie SWA2801Z


Ansvarsfriskrivning
För innehåll i ovan PFD-fil såsom måttangivelser, prestanda och andra utfästelser, ansvarar tillverkaren och utgivaren av PDF-filen/texten. Uthyrning Nu Sthlm (UNS) kan på inget sätt hållas ansvarig för eventuella avvikelser, skrivfel & andra felaktigheter i PDF-filens text. UNS är en ljudfirma i Stockholm där man kan hyra högtalare, ljus, ljudanläggning till DJ, LIVE, Karaoke, konferens, möten och fest m.m.

Ljudfirma: Uthyrning Nu Stockholm (UNS.NU)
... har funnits sedan 1990 och sysslar med uthyrning av ljudutrustning i synnerhet, men även ljus- och bildutrustning. Vi som jobbar här har en bakrund som bl.a. Ljudtekniker, Musiker, Eventsäljare och Elektriker. På förfrågan hjälper vi även kunder med att få kontakt med underhålling till fest och event. Exempel på det kan vara: Coverband, DJ, Stand-Up, Trubadur, Magiker eller Trollkarl, för att nämna några. Vår utgångsort är Stockholm - Farsta, men vi är verksamma inom hela Sverige. Flera av våra hyrestagare kommer så långtifrån som 20 mil bort. Det beror oftast på att våra priser är avsevärt lägre än på kundens ort. Kontakta gärna oss om du undrar över något. UNS Ljuduthyrning, tel. 070-7156900.

English speaking

Disclaimer
For the content of the above PFD file such as dimensions, performance and other commitments, the manufacturer and publisher of the text are responsible. Entertainment Nu Sthlm cannot in any way be held responsible for any deviations, typos or other errors in the text of the PDF file. Entertainment Nu Sthlm, a rental company for sound and light equipment in Sweden, specifically Stockholm and the surrounding area.

Sound company: Rental Now Stockholm (UNS.NU)
... has been around since 1990 and deals with the rental of audio equipment in particular, but also lighting and picture equipment. We who work here have a background as Sound Engineer, Musician, Event Salesman and Electrician. On request, we also help customers get in touch with entertainment for parties and events. Examples of this can be: Coverband, DJ, Stand-Up, Troubadour, Magician or Wizard, to name a few. Our starting point is Stockholm - Farsta, but we are active throughout Sweden. Several of our customers come as far away as 200 km. This is usually due to the fact that our prices are significantly lower than at the customer's location. Feel free to contact us if you have any questions. UNS Ljuduthyrning, Cell: +46707156900.