hyra högtalare från UNS - Meny
CLS-fix

Behringer C-4


Disclaimer
För innehåll i ovan PFD-fil såsom måttangivelser, prestanda och andra utfästelser, ansvarar tillverkaren och utgivaren av texten. Underhållning Nu Sthlm kan på inget sätt hållas ansvarig för eventuella avvikelser, skrivfel eller andra felaktigheter i PDF-filens text. Underhållning Nu Sthlm hyr ut ljud, ljus och bild utrustning i Stockholm med omnejd. Kontakta gärna oss om du undrar över något. Tel. 070-7156900.

English speaking

Disclaimer
For the content of the above PFD file such as dimensions, performance and other commitments, the manufacturer and publisher of the text are responsible. Entertainment Nu Sthlm cannot in any way be held responsible for any deviations, typos or other errors in the text of the PDF file. Entertainment Nu Sthlm, a rental company for sound and light equipment in Sweden, specifically Stockholm and the surrounding area.