Instruktioner (olika modeller)

1. Se till att samtliga strömbrytare på ALL elektrisk utrustning är avslagna innan ihopkoppling av ljudanläggningen påbörjas.

2. Koppla, med därför avsedda högtalarkablar, ihop högtalarna med er Ljudkälla eller Mixer (ex. mobil, dator, Mp3-spelare, CD-spelare, m.fl.)

3. Mikrofon kopplas in där det står MIC med medföljande mikrofonkabel. OBS! Separat knapp för mik.volym.

4. Kontrollera att mixerns volymreglar på högtalarna är helt neddragna (ställda till MIN)

5. Koppla in alla strömkablar till högtalarna & ljudkällor.

6. Slå på strömmen i följande turordning: Ljudkälla, Högtalare.

7. På högtalarnas baksida finns Volym/Ljudkontroller för att justera ljudnivån.

8. Vi rekommenderar att man startar med halv volym, dvs. högtalarnas volymknapp skall peka rakt upp.

9. Innan avstängning: Dra av volymen på högtalarna och mixer. Slå sedan av strömmen på samtliga högtalare. Sedan övriga Ljudkällor.

Ljudpaket 1

 
 
 
© Underhållning Nu Sthlm